Danes je 5.12.2022

Vpliv bistvene računovodske napake pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - primer iz prakse 2017Arhiv

20.3.2018, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Popravljanje bistvenih napak za nazajArhiv

26.10.2020, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Davčna izguba hrvaške družbeArhiv

11.12.2017, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Pozabljen prejeti računArhiv

21.8.2021, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Popravek DDV za preteklih pet let v obračunu DDPO in bilanciArhiv

19.10.2020, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Stari računi in tožbaArhiv

21.6.2017, mag. Katja Erjavšek mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Olajšava za investiranje in popravek napakeArhiv

27.5.2020, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Zaključevanje leta 2021Arhiv

30.3.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Sonja Kermat, Fenja Borštnar, Davčno poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje vračila pomoči kot popravek napakeArhiv

20.10.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Popravek obračuna nagrade fizični osebi na podlagi tožbeArhiv

2.9.2020, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Odhodki iz preteklih let ter DDPOArhiv

15.3.2019, Darko Bohte s. p., davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Prenos dejavnosti iz s. p. v d. o. o.Arhiv

23.4.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Davčno priznavanje prihodkov in odhodkovArhiv

18.12.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Razveljavitve knjižb v računovodstvuArhiv

29.11.2017, Urška Juršev davčna svetovalka ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Oblikovanje zakonskih rezervGarancija

19.7.2022, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Popravek obračuna v 60 dneh po predložitvi brez znižanja davčne obveznosti po 53. členu ZDavP-2Arhiv

1.6.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Sklep podjetnika za opredmetena osnovna sredstva (vzorec)Arhiv

8.3.2019, Majda Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Odgovori na vprašanja glede obveznosti in terjatevArhiv

2.3.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Sprememba ocene pri strojuArhiv

16.3.2020, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Izkazovanje DDV na računu s strani malega davčnega zavezancaArhiv

24.10.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Popravek odbitka DDV in obračuna DDPO po nakupu pri tovornem voziluArhiv

7.2.2018, mag. Katja Erjavšek KER, Vir: Verlag Dashöfer

Evidentiranje tečajne razlikeArhiv

21.6.2021, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Storno računa in ZDavPRArhiv

2.8.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

DDV in DDPO evidentiranje stroškov iz preteklih letArhiv

14.12.2018, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje in davčni vidik izvensodne poravnaveArhiv

15.7.2020, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Sprememba lastništva enoosebne d. o. o.Arhiv

7.2.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Stroški reprezentanceArhiv

23.8.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Nakup osebnega vozila od fizične osebeArhiv

25.11.2020, Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odpis predplačilArhiv

13.11.2019, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Uporaba portala eDavki za fizične osebe, ki opravljajo dejavnostArhiv

29.10.2018, Erika Stražar s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dobave kosov za avtomobilsko industrijoArhiv

22.1.2021, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Sklep o izvršbi za račun iz leta 2013Arhiv

26.6.2017, Majda Gominšek mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Kakšne bodo spremembe v davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2018Arhiv

2.5.2018, mag. Dejan Petkovič, Abeceda Svetovanje d.o.o., davčni svetovalec ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Vprašanja vezana na prihodke, stroške, odhodke in poslovni izidArhiv

23.2.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Fenja Borštnar, Sonja Kermat, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Določitev amortizacijske stopnje tiskalnim strojemArhiv

7.12.2017, Mag. Dejan Petkovič davčni svetovalec ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Računovodski in DDV vidik predelave v apartmajeGarancija

24.9.2022, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade ter obračun DDPOArhiv

15.3.2019, Darko Bohte, s .p., davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

eVročanje in postopkiArhiv

18.9.2020, Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

KriptovaluteArhiv

16.8.2021, S.F., Vir: Verlag Dashöfer