Danes je 1.10.2022

Evidentiranje stroškov družbe v stečajuArhiv

16.8.2018, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p. in Erika Stražar, Vir: Verlag Dashöfer

Pravočasen odpis terjatve zaradi zaključka stečajaArhiv

7.9.2018, DDV asistenca, Aleksandra Heinzer s.p. in mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Stečaj, popravek terjatev in DDPOArhiv

20.3.2018, Mag Dejan Petkovič, Abeceda Svetovanje d.o.o., davčni svetovalec ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Prijava terjatev iz 2012 v stečajno masoArhiv

20.3.2018, mag. Aleksandra Heinzer in Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Davčni vidik dvomljivih in spornih terjatevGarancija

20.7.2022, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Novosti v obračunu DDPOArhiv

16.3.2022, Sonja Kermat, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Zavrnitev odobritve popravka zneska DDV (C-398/20)

11.11.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Vprašanja glede knjiženjaArhiv

7.6.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Anka Mirnik Kosič, Vir: Verlag Dashöfer

Zaprtje d.o.o. in odpis terjatev oziroma finančne naložbeArhiv

23.10.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Stečajni postopek MERKURArhiv

7.9.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Davčni nadzor in odpis terjatevArhiv

3.5.2019, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje terjatev in obveznostiArhiv

23.5.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Dve težko izterljivi terjatviArhiv

13.12.2019, mag. Katja Erjavšek Malič, KER in DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Davčni nadzor / davčna obravnava dolgoročnih rezervacijArhiv

15.6.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Izvršba in odpis dolgaArhiv

19.12.2017, Luka Godnič mag. posl. ved preizkušeni računovodja, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje pri žrtvi podjetniške prevareArhiv

30.1.2020, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Prisilna poravnava in prodaja nepremičninArhiv

12.7.2017, Dida Volk, Vir: Verlag Dashöfer

Dana posojila družbe fizičnim osebamArhiv

17.10.2017, Majda Gominšek Svetovana hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Odpis nekaj let starih terjatevArhiv

10.8.2020, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dejanja za zagotovitev poravnave terjatev in davčno priznani odpisArhiv

6.3.2018, mag. Katja Erjavšek KER, Vir: Verlag Dashöfer

Prisilna poravnava in seznam terjatevArhiv

26.10.2017, Eva Vihar Kranjec, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje in davčni vidik izvensodne poravnaveArhiv

15.7.2020, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Terjatve z vidika davka od dohodkov pravnih osebArhiv

20.3.2018, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Odpis posojilaArhiv

4.10.2019, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Terjatve iz preteklih let po zaključeni mediacijiArhiv

21.10.2019, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

Insolventnost in delno plačilo dolga (C-546/14)

7.4.2016, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Davčni vidiki terjatev v letu 2022 - popravki, odpisi in financiranjeGarancija

15.9.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Odgovori na vprašanja glede obveznosti in terjatevArhiv

2.3.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer