Danes je 28.5.2022

Input:

Vsebinska pogosta vprašanja: 15. Kako POPRAVITI NAPAKE iz preteklih obdobij za nazaj (npr. vračilo državnih pomoči)?

11.1.2022, Vir: AJPES

Napake lahko nastanejo pri pripoznavanju, merjenju, predstavljanju in/ali razkrivanju postavk računovodskih izkazov. Napake so opustitve postavk in napačne navedbe v računovodskih izkazih za pretekla obdobja, ki izhajajo iz neupoštevanja ali napačne