Input:

Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE – delodajalci

5.11.2020, Vir: FURS

Kazalo

1. Vračila upravičenj po 99. členu ZIUZEOP (delodajalci)

Namen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP je omiliti posledice epidemije virusa COVID-19 za državljane in gospodarstvo z ukrepi na različnih področjih. Specifični cilji predlaganih ukrepov za gospodarstvo so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij. Tako iz namena zakona, kot tudi iz zakonskih omejitev, kateri delodajalci so upravičeni do uveljavljanja ukrepov (primeroma: upad prihodkov), izhaja, da so ukrepi namenjeni družbam, ki bodo zaradi epidemije imele slabše poslovanje, ne pa tudi družbam na katere epidemija ne bo imela (nima) vpliva na uspešnost poslovanja.

 

Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZIUZEOP je upravičenim delodajalcem omogočeno povračilo nadomestila plače delavcem, ki jim začasno (v času veljavnosti ukrepov – 13. 3. do 31. 5. 2020) ne morejo zagotavljati dela in povračila nadomestila plače delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ter oprostitve plačila prispevkov za te delavce. Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019 (bolj podrobno v odgovoru 65). Če pogoji ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec o tem seznani FURS in naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi tega ukrepa. V zvezi s tem opozarjamo na kazensko določbo iz četrte alineje prvega odstavka 104. člena ZIUZEOP, ki določa globo za delodajalca, če ne obvesti FURS o naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev za upravičenja po tem zakonu.

 

Na podlagi prvega odstavka 99. člena ZIUZEOP mora delodajalec, ki je uveljavil oprostitev plačila prispevkov na podlagi 28. člena tega zakona v povezavi s povračilom nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in na podlagi 38. člena tega zakona v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti FURS in vrniti prejeta sredstva na podlagi tega ukrepa.

 

Ureditev v 99. členu je bila z novelo zakona (Uradni list RS, št. 61/20) spremenjena tako, da se ureditev vračila sredstev nanaša le na tista ravnanja delodajalca, na katera je imel možnost s svojim ravnanjem in načinom poslovanja vplivati.

 

Po splošnih načelih civilnega prava pomeni višja sila dogodek, ki ga ni bilo mogoče pričakovati in se mu tudi ne izogniti ali ga odvrniti. Pravni standard višje sile je v obligacijskih razmerjih opredeljen z naslednjimi elementi: prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka. Iz tega razloga vračilo sredstev v primerih povračila nadomestila plač delavcem, ki zaradi višje sile niso mogli opravljati dela in v zvezi s tem plačilo oproščenih prispevkov ni več predvidena. Delodajalec na odsotnost delavcev iz razloga višje sile namreč ni mogel vplivati, temveč se ji je moral prilagoditi. Navedeno pomeni, da so predmet vračila zgolj tista nadomestila, ki so delavcem izplačana zato, ker jim delodajalec ni zagotavljal dela (čakanje na delo), kar velja tako za določbo prvega kot tudi drugega odstavka 99. člena ZIUZEOP.

 

Delodajalec, ki je uveljavljal ugodnosti in jih mora na podlagi prvega ali drugega odstavka 99. člena ZIUZEOP vrniti, o tem obvesti FURS, tako da pošlje izjavo. Obrazec je na voljo v sistemu eDavki, na naslednjem naslovu:

https://bit.ly/3eFQo9F

         Na podlagi prejete izjave delodajalca bo FURS izdal odločbo o vračilu prejetih sredstev, ki jih bo delodajalec moral vrniti v 30 dneh (delodajalec NE popravlja REK obrazca). Delodajalec mora vrniti vsa prejeta sredstva – torej prejeta povračila nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo izplačanih s strani ZRSZ (neto plača + akontacija dohodnine) kot tudi celoten znesek oproščenih plačil prispevkov na podlagi 28. in 38. člena ZIUZEOP.

 

FURS bo v izdani odločbi zavezancu naložil vračilo sredstev na naslednje vplačilne račune:


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih