Danes je 1.10.2022

Input:

Ur. l. RS 423/2019, Pravilnik o podrobnejši vsebini ter načinu predložitve obračuna takse na pretovor in vodenja evidence podatkov o taksi na pretovor, z dne 23.2.2019

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o podrobnejši vsebini ter načinu predložitve obračuna takse na pretovor in