Danes je 12.8.2022

Input:

Posojilo matične družbe

23.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.06.2.8 Posojilo matične družbe

Mag. Katja Erjavšek Malič, KER

Podjetje sklene kreditno pogodbo z matično družbo. Osnovna pogodba je po POM na dan sklenitve, njena ročnost je 1 leto. Ob zapadlosti kredita glavnica ni plačana, obresti zaračunane do zapadlosti tudi ne. Dogovorjen je aneks, kjer se ročnost podaljša za 1 leto, obresti pa se plačajo ob zapadlosti glavnice. Ker se spremeni le ročnost, ta aneks smatramo za