Input:

Plačilo DDV za zavarovalne transakcije in storitve (C-907/19)

25.3.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 25. marca 2021 (jezik postopka: nemščina)

„Predhodno odločanje – Direktiva 2006/112/ES – Davek na dodano vrednost (DDV) – Oprostitve – Člen 135(1)(a) – Zavarovalne transakcije in opravljanje storitev, povezanih s temi transakcijami, ki jih opravljajo zavarovalni posredniki in zavarovalni zastopniki – Storitve, opravljene za zavarovatelja, ki vključujejo različne storitve – Opredelitev enotne storitve“

V zadevi C‑907/19,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (zvezno finančno sodišče, Nemčija) z odločbo z dne 5. septembra 2019, ki je na Sodišče prispela 11. decembra 2019, v postopku

Q-GmbH

proti

Finanzamt Z,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi J.-C. Bonichot (poročevalec), predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan in N. Jääskinen, sodnika,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za Q-GmbH T. Küffner in M. Rust, Rechtsanwälte,

–        za nemško vlado J. Möller in S. Eisenberg, agenta,

–        za Evropsko komisijo A. Armenia in L. Mantl, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 135(1)(a) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Q-GmbH in Finanzamt Z (davčni urad Z, Nemčija) glede davka na dodano vrednost (DDV), ki ga je treba plačati za storitve, ki jih družba Q opravlja za zavarovatelja in ki vključujejo podelitev licence za uporabo zavarovalnega produkta, posredovanje tega produkta za račun zavarovatelja in izpolnitev sklenjenih zavarovalnih pogodb.

 Pravni okvir

Pravo Unije

3        Člen 1(2), drugi pododstavek, Direktive 2006/112 določa:

„Pri vsaki transakciji se DDV, izračunan na ceno blaga ali storitev po stopnji, ki je predpisana za to blago ali za te storitve, obračuna po odbitku zneska DDV, ki je neposredno vključen v razne stroškovne komponente.“

4        Člen 135 iz poglavja 3 naslova IX te direktive, naslovljen „Oprostitve za druge dejavnosti“, v odstavku 1 določa:

„Države članice oprostijo naslednje transakcije:

(a)      zavarovalne in pozavarovalne transakcije, vključno s povezanimi storitvami, ki jih opravljajo zavarovalni posredniki in zavarovalni zastopniki;

[…]“.

Nemška zakonodaja

5        V skladu s členom 4, točka 11, Umsatzsteuergesetz (zakon o davku na dodano vrednost, v nadaljevanju: UStG), z dne 21. februarja 2005 (BGBl. 2005 I, str. 386), so transakcije iz dejavnosti zastopnikov bank za stanovanjska posojila in varčevanje, zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov oproščene davka.

 Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

6        Družba Q razvija, trži in posreduje zavarovalne produkte. Ta družba je v okviru svojih dejavnosti sklenila pogodbo z zavarovateljem, in sicer družbo F-Versicherungs-AG (v nadaljevanju: F).

7        Družba Q je


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih