Danes je 1.10.2022

Input:

Delavec, starejši od 60 let

15.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.04.2.3 Delavec, starejši od 60 let

Tanja Bohl, odvetnica

S 1. 1. 2020 se ponovno uporablja določba 156. člena ZPIZ-2 o delni oprostitvi plačila prispevka za delavce, starejše od 60 let.

Imamo dva zaposlena, ki sta izpolnila pogoj starost 60 let.

Eden izmed njih je pri nas polno zaposlen, hkrati prejema tudi pokojnino v višini 20 %. Ali lahko zanj uveljavljamo znižano plačilo prispevkov PIZ delodajalca?

Ali lahko tudi za direktorja (ki je posredni lastnik podjetja in je izpolnil pogoj starost 60 let) koristimo to olajšavo?

Uvodoma bi želeli pojasniti, da se določba 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (opomba 1), od 1. 1. 2020 ponovno uporablja, saj je Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (opomba 2) veljal le do 31. 12. 2019, zaradi katerega pa se določba 156. člena ZPIZ-2 ni uporabljala.

V 156. členu ZPIZ-2 je namreč določeno, da so