Danes je 5.12.2022

Knjiženje prenosa sredstev po začetku opravljanja dejavnostiArhiv

29.10.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Strošek transporta v kontnem načrtuArhiv

29.8.2018, Anka Kosič Mirnik, Vir: Verlag Dashöfer

Razmejevanje državne pomočiArhiv

13.1.2020, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Prenos nepremičnine v dejavnost in amortizacijaArhiv

6.3.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Nagrada tovorno voziloArhiv

30.10.2018, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek in DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Davčni in računovodski vidik nakupa nepremičnineArhiv

12.7.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Izplačilo odpravnine iz poslovnih razlogovArhiv

17.1.2018, Luka Godnič mag. posl. ved preizkušeni računovodja, Vir: Verlag Dashöfer

Licenčnina plačan fizični osebiArhiv

5.10.2017, Luka Godnič mag. posl. ved preizkušeni računovodja, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje rabljenih nadomestnih delovArhiv

4.5.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje odškodnine za naravno nesrečoArhiv

5.9.2017, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Oddajanje nepremičnine prek popoldanskega normirancaArhiv

4.4.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Prenos gostinskega lokala na s.p.Arhiv

7.2.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Prefakturiranje stroškov pri najemuArhiv

5.4.2021, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje izstavljenega zahtevka in prejetega plačila subvencijeArhiv

26.11.2018, Anka Mirnik Kosič, Vir: Verlag Dashöfer

Davčno priznavanje prihodkov in odhodkovArhiv

18.12.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem - samostojni podjetnik posameznik - ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkovArhiv

6.3.2018, Sonja Kermat in Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje terjatev in obveznostiArhiv

23.5.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Davčni nadzor / davčna obravnava dolgoročnih rezervacijArhiv

1.6.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

S.p. in nabava osnovnih sredstevArhiv

7.2.2018, KT Trade Klemen Šivic s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Vprašanja vezana na opremo in neopredmetena sredstvaArhiv

16.2.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Sonja Kermat, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer