Danes je 5.12.2022

Zaprtje dejavnosti in amortizacijaArhiv

24.2.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Amortizacija oslabitve zgradbeArhiv

15.3.2019, Anka Mirnik Kosič, Vir: Verlag Dashöfer

Spremembe stopenj amortizacijeArhiv

1.7.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Nepovratna sredstva in amortizacijaArhiv

21.1.2018, Anka Mirnik Kosič, Vir: Verlag Dashöfer

Nadgradnja osnovnega sredstva in amortizacijaArhiv

4.10.2017, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Obračun amortizacije in prodaja premoženjaArhiv

2.12.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Prenos nepremičnine v dejavnost in amortizacijaArhiv

6.3.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstevArhiv

18.9.2019, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Nabavna vrednost pri amortizaciji in olajšavi za investiranjeArhiv

27.6.2018, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Nabava mini bagra in amortizacija glasbilArhiv

18.2.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Amortizacija pregradne stene iz kaljenega steklaArhiv

19.2.2021, Urška Juršev, Davčna svetovalka ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Upoštevanje popravka vrednosti amortizacije zgradbeArhiv

6.8.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Vnos ocenjene nepremičnine v s.p.Arhiv

25.1.2019, Anka Mirnik Kosič, Vir: Verlag Dashöfer

Amortizacijska stopnja za panelno ograjoArhiv

22.9.2020, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje prenosa sredstev po začetku opravljanja dejavnostiArhiv

29.10.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Prenos stvarnega premoženja iz gospodinjstva v dejavnostArhiv

4.4.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstvaArhiv

9.5.2018, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Olajšava za investiranje v sončno elektrarnoArhiv

19.3.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Oslabitev dobrega imena in obračun DDPOArhiv

7.8.2019, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

S.p. in nabava osnovnih sredstevArhiv

7.2.2018, KT Trade Klemen Šivic s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje nakupa gasilske avtocisterneArhiv

18.4.2018, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Prodaja hale tujemu partnerjuArhiv

24.3.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p. in DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Prenos nepremičnin iz gospodinjstva v s.p.Arhiv

11.3.2020, Ana Kosič Mirnik, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje modela za proizvodnjoArhiv

14.3.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje nakupa delovnih postajArhiv

11.11.2019, Sonja Kermat, Vir: Verlag Dashöfer

Obračun amortizacije od nabave aparatov za kavo za namene dajanja v najemArhiv

16.11.2017, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Olajšava za investiranje in popravek napakeArhiv

27.5.2020, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Vprašanja glede knjiženja osnovnih sredstevArhiv

26.5.2022, Sonja Kermat, Fenja Borštnar, Anka Mirnik Kosić, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Unovčitev garancije zaradi nenamenske porabeArhiv

27.11.2017, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Davčni in računovodski vidik oddajanja fizični osebiArhiv

6.5.2020, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek in DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Pogodba o prenosu v upravljanje na drugo podjetjeArhiv

29.9.2020, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer