Danes je 1.10.2022

Input:

Ur. l. RS 3642/2012, Zakon o davku na finančne storitve, z dne 16.12.2014

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O DAVKU NA FINANČNE STORITVE
(ZDFS)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS-A)
3649/2014
16.12.2014
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na finančne storitve.
2. člen
(pripadnost davka)
Prihodki od davka na finančne storitve (v nadaljnjem besedilu: davek) pripadajo proračunu Republike Slovenije.
II. PREDMET OBDAVČITVE
3. člen
(predmet obdavčitve)
Predmet obdavčitve po tem zakonu so naslednje storitve (v nadaljnjem besedilu: finančne storitve):
a)  dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki in posredovanje pri sklepanju teh poslov ter upravljanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki, ko te storitve opravlja kreditodajalec oziroma posojilodajalec,
b)  izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter upravljanje kreditnih garancij s strani kreditodajalca,
c)  transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti,
d)  transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo,
e)  storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov.
III. DAVČNI ZAVEZANEC
4. člen
(davčni zavezanec)
(1)  Davčni zavezanec ali zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je vsaka oseba, ki na območju Republike Slovenije (v