On-line vestnik: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI NASVET
On-line vestnik: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI NASVET

Pozdravljeni,

upam, da ste si tisti, ki ste avgusta še dopustovali, nabrali novih moči, in da tistim, ki imate šoloobvezne otroke, prihajajoči dnevi ne prinašajo preveč stresa. Morda vas bo zanimalo, da je Slovenski inštitut za revizijo izdal pojasnila k SRS, in sicer:

  • Pojasnilo 1 k SRS 5 (2016), ki obravnava pripoznavanje povečanja ali zmanjšanja terjatev za vstopni davek na dodano vrednost zaradi razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem vstopnega davka na dodano vrednost. Pojasnilo se ne razlikuje od pojasnila, ki je bilo dano na podlagi SRS 2006.

  • Pojasnilo 1 k SRS 3 (2016), ki obravnava izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih instrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe). Izkazovanje spreminjanja teh sredstev v kapitalski je bilo zapisano že v pojasnilu na podlagi SRS 2006.

  • Pojasnilo 1 k SRS 2 (2016) pa obravnava emisijske kupone.

V novi številki našega vestnika pa preverite, kako poteka nadzor davka od dohodka iz kapitala in kakšne rešitve predlagajo naši strokovnjaki za dileme iz prakse.

Prijetno branje vam želim,

Barbara Slivnik,

strokovna urednica

On-line vestnik Računovodski in davčni nasvet nudi aktualne informacije s področja računovodstva in davkov. Seznanja vas z različnimi primeri obračunov, knjiženja, davčne prakse in poročanja institucijam. Strokovne prispevke pripravljajo izkušeni računovodski, davčni in pravni svetovalci, pri čemer je njihovo osnovno vodilo na razumljiv in jedrnat način rešiti dileme, s katerimi se srečujete v praksi.

www.racunovodskinasvet.si

On-line vestnik Računovodski in davčni nasvet je namenjen računovodjem, vodjem računovodstev in financ, knjigovodjem in vsem, ki potrebujejo redni dotok svežih informacij s področja knjiženja, računovodskega poročanja in davčnih obračunov. Priporočamo ga tudi odgovornim osebam, ki sprožajo poslovne dogodke ter lastnikom podjetij, ki sprejemajo odločitve na osnovi podatkov iz računovodstva.

ON-LINE VESTNIK VAM PRINAŠA:
  • nove davčne in računovodske informacije vsakih 14 dni
  • komentar novosti davčno-računovodske zakonodaje
  • odgovore strokovnjakov na vprašanja bralcev
  • arhiv vseh številk vestnika od leta 2005 dalje >> TUKAJ
O izidu nove številke on-line vestnika boste obveščeni po elektronski pošti, skupaj s pdf verzijo.

OSEBNA SVETOVALKA ZA ON-LINE VESTNIK

Potrebujete informacije v zvezi z uporabo on-line vestnika?
Na voljo vam je vaša osebna svetovalka Cvetka Gilly!

01/43-45-599


Uredništvo
Barbara Slivnik, strokovna urednica
E-pošta: barbara.slivnik@dashofer.si

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.
Dunajska cesta 21
1000 Ljubljana

Brezplačna modra številka: 080 80 92

On-line vestnik Računovodski in davčni nasvet

ISSN 2350-6202

Copyright 2016 by Dashöfer Holding, Ltd.
& Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Vse pravice, predvsem avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Dashöfer Holding, Ltd. in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki (tisk, fotokopiranje, elektronske ali druge reprodukcijske oblike) in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov.

Informacije, ki jih vsebuje to delo, so bile pripravljene na osnovi najboljših spoznanj v času objave. Zaradi neenotnih pravnih razlag in nepopolnih rezultatov raziskav ter zakonodaje pa delo ne zagotavlja absolutne brezhibnosti.